Header Ads

 Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh được nghiên cứu và phát triển bởi hàng Tecumseh – Pháp, là loại máy nén Piston kín được sản xuất tại Pháp, và lắp ráp lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia theo tiêu chuẩn châu Âu.* Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) :

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Tl1 = – 25℃ , DT = 7K)
Nguồn điệnDàn lạnh
ACR – VN
Dàn lạnh
KUEBA – ĐỨC
Dàn lạnh
GUENTNER – ĐỨC
Dàn lạnh
DONGHWA WIN
CAJ2464ZBR-AJ21.5 HP1.387 kW – Ta = 32℃
1.162 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzSPBE011DGACCRX031.1/1-70E2192946E
EPL2480Z-XG2.0 HP2.161 kW – Ta = 32℃380V/3Pha/50HzDD-2.2/12SPBE011D
SPBE041D
GACCRX031.1/1-70E2192946EDUS-030E
EPL2480Z2.0 HP2.161 kW – Ta = 32℃380V/3Pha/50HzDD-2.2/12SPBE011D
SPBE041D
GACCRX031.1/1-70E2192946EDUS-030E
TFH2480ZBR EP2.0 HP2.270 kW – Ta = 32℃
1.897 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-2.2/12SPBE011D
SPBE041D
GACCRX031.1/1-70E2192946EDUS-030E
EPL2480Z-XC2.0 HP2.066 kW – Ta = 32℃220V/1Pha/50HzSPBE011D
SPBE041D
GACCRX031.1/1-70E2192946E
FH2480ZBR EP2.0 HP2.270 kW – Ta = 32℃
1.897 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzSPBE011D
SPBE041D
GACCRX031.1/1-70E2192946E
TFH2511ZBR EP2.75 HP2.906 kW – Ta = 32℃
2.413 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-2.8/15SPBE022D
SPBE032D
GACCRX031.1/2-70E2192896EDUS-030E
EPL2511Z-XC2.75 HP2.763 kW – Ta = 32℃220V/1Pha/50HzSPBE022D
SPBE032D
GACCRX031.1/2-70E2192896E
FH2511ZBR EP2.75 HP2.906 kW – Ta = 32℃
2.413 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzSPBE022D
SPBE032D
GACCRX031.1/2-70E2192896E
PAC2513Z-V23.25 HP2.980 kW – Ta = 32℃
2.569 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-2.8/15SPBE022D
SPBE032D
GACCRX031.1/2-70E2192931EDUS-050E
TAG2516ZBR EP4.0 HP4.011 kW – Ta = 32℃
3.329 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-3.7/22SPBE032D
SPBE042D
SPBE051D
GACCRX031.1/2-70E2192931EDUS-050E
TAG2522ZBR EP5.5 HP5.250 kW – Ta = 32℃
4.069 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-5.6/30SPBE043D
SPBE061D
GACCRX031.1/2-70E2192907EDUS-075E
TAG2525ZBR EP6.25 HP5.402 kW – Ta = 32℃
4.189 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-5.6/30SPBE043D
SPBE061D
GACCRX031.1/3-70E1845991MDUS-075E
TAGD2532ZBR8.0 HP7.701 kW – Ta = 32℃
6.474 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-7.5/40SPBE052DGACCRX040.1/2-70E2192971E
GACCRX031.1/4-70E2192902E
DUS-100E
TAGD2544ZBR11.0 HP10.048 kW – Ta = 32℃
7.790 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-11.2/60SPBE053DGACCRX031.1/4-70E2192902EDUS-120E

DUS-150E

* Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Tl1 = – 5℃ , DT = 8K)
Nguồn điệnDàn lạnh
ACR – TQ
Dàn lạnh
KUEBA – Đức
Dàn lạnh
Guentner – Đức
Dàn lạnh
DONGHWA WIN
CAJ9510ZMHR-AJ21.0 HP1.834 kW – Ta = 32℃
1.612 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzDD-2.2/12SPBE041DGACCRX031.1/1-70E2192946EDUT-020E
CAJ9513ZMHR-AJ21.1 HP2.210 kW – Ta = 32℃
1.943 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzDD-2.2/12SPBE041DGACCRX031.1/1-70E2192946EDUT-020E
TAJ4517ZHR EP1.4 HP2.697 kW – Ta = 32℃
2.186 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-2.2/12SPBE041DGACCRX031.1/1-70E2192946EDUT-020E

DUT-030E

CAJ4517ZHR EP1.4 HP2.697 kW – Ta = 32℃
2.186 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzDD-2.2/12SPBE041DGACCRX031.1/1-70E2192946EDUT-020E

DUT-030E

TAJ4519ZHR EP1.6 HP3.697 kW – Ta = 32℃
2.960 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-2.8/15SPBE022D
SPBE041D
GACCRX031.1/2-70E2192896EDUT-020E

DUT-030E

CAJ4519ZHR EP1.6 HP3.697 kW – Ta = 32℃
2.960 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzDD-2.8/15SPBE022D
SPBE041D
GACCRX031.1/2-70E2192896EDUT-020E

DUT-030E

TFH4524ZHR EP2.0 HP3.854 kW – Ta = 32℃
3.357 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-2.8/15SPBE032D
SPBE022D
GACCRX031.1/2-70E2192896EDUT-030E
FH4524ZHR EP2.0 HP3.854 kW – Ta = 32℃
3.357 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzDD-2.8/15SPBE032D
SPBE022D
GACCRX031.1/2-70E2192896EDUT-030E
TFH4531ZHR EP2.6 HP5.576 kW – Ta = 32℃
4.856 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-3.7/22SPBE042D
SPBE051D
GACCRX031.1/2-70E2192931EDUT-030E

DUT-050E

FH4531ZHR EP2.6 HP5.576 kW – Ta = 32℃
4.856 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzDD-3.7/22SPBE042D
SPBE051D
GACCRX031.1/2-70E2192931EDUT-030E

DUT-050E

TFH4540ZHR EP3.3 HP6.701 kW – Ta = 32℃
5.837 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-5.6/30SPBE061DGACCRX031.1/2-70E2192907EDUT-050E

DUS-050E

FH4540ZHR EP3.3 HP6.701 kW – Ta = 32℃
5.837 kW – Ta = 43℃
220V/1Pha/50HzDD-5.6/30SPBE061DGACCRX031.1/2-70E2192907EDUT-050E

DUS-050E

TAG4546ZHR EP3.8 HP8.009 kW – Ta = 32℃
6.975 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-5.6/30SPBE043DGACCRX031.1/3-70E2192876EDUS-050E

DUS-075E

TAG4553ZHR EP4.4 HP8.576 kW – Ta = 32℃
7.476 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-7.5/40SPBE052DGACCRX031.1/3-70E2192876EDUS-050E

DUS-075E

TAG4561ZHR EP5.0 HP9.596 kW – Ta = 32℃
8.361 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-7.5/40SPBE052DGACCRX031.1/4-70E2192902E
GACCRX040.1/2-70E2192971E
DUS-075E
TAG4568ZHR EP5.7 HP11.480 kW – Ta = 32℃
10.003 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-11.2/60SPBE062D
SPBE052D
GACCRX031.1/4-70E2192902E
GACCRX040.1/2-70E2192971E
DUS-075E
TAG4573ZHR EP6.0 HP11.975 kW – Ta = 32℃
10.430 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-11.2/60SPBE062DGACCRX031.1/4-70E2192902E
GACCRX040.1/2-70E2192971E
DUS-075E

DUS-100E

TAG4581ZHR EP6.75 HP12.716 kW – Ta = 32℃
10.385 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-11.2/60SPBE053D
SPBE062D
GACCRX031.1/4-70E2192902E
GACCRX040.1/2-70E2192971E
DUS-100E
TAGD4590ZHR7.5 HP14.840 kW – Ta = 32℃
13.047 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzDD-11.2/60SPBE053DGACCRX040.1/3-70E1846010MDUS-100E
TAGD4610ZHR8.3 HP16.357 kW – Ta = 32℃
14.381 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzSPBE053DGACCRX040.1/3-70E1846010MDUS-120E
TAGD4612ZHR10.0 HP19.319 kW – Ta = 32℃
16.985 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzSPBE063DGACCRX050.1/2-70E1845981MDUS-120E
TAGD4614ZHR11.6 HP22.782 kW – Ta = 32℃
20.030 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzSPBE073DGACCRX050.1/2-70E2192912EDUS-120E

DUS-150E

TAGD4615ZHR12.5 HP23.779 kW – Ta = 32℃
20.906 kW – Ta = 43℃
380V/3Pha/50HzSPBE073DGACCRX050.1/2-70E2192912EDUS-120E

DUS-150E

Mới hơn Cũ hơn